Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Tawaba Kate Gəmna Kəre Kano Ye Abdullahi Ganduje Yedəa Adaima Mai Bəla Kano Ye Muhammadu Sanusi II Dəa Yedə Ba Tamotərammo Isəna

download (2)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tawaba Kate Gəmna Kəre Kano Ye Abdullahi Ganduje Yedəa Adaima Mai Bəla Kano Ye Muhammadu Sanusi II Dəa Yedə Ba Tamotərammo Isəna Ngawo Sulhu Katenzan Bərni Kura Lardəye Abuja Adən Sadəna Yedən.
Bayan Adə, Suro Bayan Dowo Tamshi Kura Nasha Hawarre Ganduje Ye Maləm Abba Anwar Dəye Yim Səbdəaro Hawarru Nan Kəre Kano Yedəro Sutulwuna Ladən Sulowo.
Anwar Dəye Bayanjin Dən, Samno Sulhuye Adə, Ngawar Kəre Kano Ye Kuru Kasuwuma Kura Alhaji Aliko Dangote Dəa Kuru Kazadala Karapka Gəmnaa Lardəye Ngf Dəye Kayoed Fayemi Dəa Dawarza Səna.
Sandi Am Kuraa Indi Adə Kəlta Kamanzaa Baraazana Kəla Asham Armalan Yedəa Kəlewa Səlai Yin Tamotəa Kura Baraa Ngəməri Yea Sadəna.
Sandi Indi Soye Məsələmma Soa Bowozana Kəla Sandiye Darasua Loktu Armalan Yen Sawandəna Sodəa Futu Adin Yedəro Faidata Sana.
Mai Sanusi Dəye Allo Suttuwu Gəmna Ganduje Dəye Kən Indimiro Kərmai Dəa Fandonzə Yedəyero Baraazəna, Kuru Shiro Allah Ngodozəna Suro Kərmainzə Yedən Kənasartəro.
Shiye Guljin Dən, Nəm-Kam Kate Gəmnari Dəyea Kuru Mairi Dəyea Dunowatə Nankaro Ci-Kəmoye Dutonza Dəa Goza Kozan.

Related stories

Leave a Reply