Taadir 2,637 Saa Uwun Sədiyan Sodə Kasuwa Kənaye Ceji Dəye Sandiya Zamzəna

unicefff
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Nəlewa Badiyarambe Kəre Nasarawa Yedəye Duli Taadir 2,637 Saa Uwun Sədiyan Sodə Kasuwa Kənaye Ceji Dəye Sandiya Zamzəna Saa 2018 Ladən Sa Bayanzana.

Dr. Mohammed Adis Kazadala Huwuma Dəye Də Shima Bayan Adəa Hawarru Lafia Yedəro Sədə.
Shiye Guljin Də, Duli Kasuwa Kənaye Cejia Adəa Raitə Də, Fasal Dowo Ngawana Kənta Gəmnati Kəre Dəye Huwuma UNICEF Yeadən Sadin.
Adaima Fasal Adəa Huwumaa Sənana Akwanga Yea, Keffi Yea Kuru Lafia Yea Dən Kəntawu Febwari Saa 2018 Yedən Sadəna Kuru Duli Dowo Kasuwa Dəye Zamzəna Ngəwunz So Raizana.
Adaima Kərma Dəroa Duli 3,595 Yedən Yeyi Suro Fasal Dəyen Raiza Salamzana.

Related stories

Leave a Reply