Minister Lamarra Razawu Sədiye Bəlin Dəye Dawartəna Suro Saa 4 Yedən Cida Sana 40 Dəa Kərtəro Yiko Nankaro.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Minista Lamarra Razawu Sədiye Bəlin Olamilekan Adegbite Dəye Taadir Cida Sana 40 Yeyi Cidaramza Dən Kərtəro Sakin Suro Saa Diyau.

Adegbite Dəye Bayan Adəa Bərni Kura Lardəye Abuja Mladən Samno Hawar Matuwu Soye Dəro Sədə.
Adaima Shiye Cidawunzə Dəa Bowozəna Kəla Sandiye Jirea Kuru Nəm-Adalla Suro Cidanza Yedəro Sakə Yedən.
Shiye Nashanzən, Minista Ganama Lamarra Razawu Sədiye Ucheckwu Ogah Dəye Tawadəa Cina Kəla Cidaramza Dəye Lamar Kəla-Kəl Cidawunza Yedəro Ciza Dazana Ro.

Related stories

Leave a Reply