Majilas Wakilla Kəre Lagos Yedəe Komitia Koksəna Ambode-A Kulastə Nankaro

AMBODE
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Majilas Wakilla Kəre Lagos Yedəye Komiti Taanas Ye Kərtəro Sakəna Gəmna Kəre Dəye Dina Akinwumi Ambode Dəa Kulashin Kəla Matoa Bus Ye 820 Dəa Yiwo Yedən.
Majilas Dəye Gultənzan Sandiye Kulashi Adəa Matoa 820 Suro Matoa 5,000 Dəa Gəmnati Ambode Yedəye Cosoyin Sadowo Sandi Majilasku Dəye Sadən Wazana.
Saa 2018 Kuru 2019 Ladən Gənmati Kəre Dəye Kungəna Taadir Naira Biliyon 24 Dəa Kuru Biliyon 7 Dəa Mazan Sa Rowozana Dowo Amaria Sandiro Sadənyi.
Adaima Shiye Karu Kuttanzəa Bayanjin Dən, Matoa Adəye Surodən Sandi 520 Kərmaro Kotu Sawandənyi Kuru Kungəna Saniya Casowuna Də Amari Ban Casowo.

Related stories

Leave a Reply