Majilas Rashidiya Lardə Yedəye Yim Kawu 12 Kəntawu June Yedəa Yim Demokrdiya Yero Bayanzana

Majilas Rashidiya Lardə Najeriya Ye Dəye Fasal Wada Yim Kawu 12 Kəntawu June Yedəa Yim Demokradiya Yedəro Kəretəye Hapsana.

Fasal Dowo Yim Batalla Yedəa Waltəm Nzasaye Adəa Majilas Dəro Ngawo Ahmad Lawan Dəye Yim Lamissəaro Ngayewunzə Cidaye Dəro Bayannanzə Hazəna Dəaro Hapcawa.

Fasal Adəa Majilas Wakilla Lardəye Sodəye Kəntawu Disemba Saa 2017 Yedəaro Hapsana Yaye, Majilas Rashidiya Yedəye Yim Lamissəa Dowo Walta Kəladən Napkada.
Kuru Fasal Sana Yaskəye Adəa Ngawo Banama Kazadala Rashidiyaye Ike Ekweremadu Dəye Cinzən Bayanzəna Yedən Dowo Hapcawa.

Kura Lardə Najeriyaye Muhammadu Buhari Dəye Kawulinzə Dəa Dare Dowo Majilas Rashidiyaye Dəye Ngawo Howomwu Dəye Fasal Yim Batalla Yedəa Waltəm Nzasaye Məradəzana Ladən Dowo Amari Cado.

Kəntawu June Məndeye Ladən, Kura Lardəye Buhari Dəye Kəlele Yim Demokradiya Yedəa Yim Kawu 12 Kəntawu June Ye Saawoson Tədin Sə Bayanzəna.

Kura Lardəye Dəye Kawulinzə Dəa Ngawo Gəmnati Kura Lardə Ye Maitu Moshood Abiola Dəa Kam Dowo Karno Saa 1993 Yedəa Zuwunawo Sa Bayanzana Ladən Cido.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *