Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Majilas Dinaye Dəye Bətərəm Yala-Gədi Lardə Yedəa Awatsəna

un-2
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kəla Kuruma Cidaa Majilas Dinaye Lardə Najeriya Ye Mr. Edward Kallon Dəye Bətərəm Dowo Yim Ladəaro Bəladiya Mandarari Huwumana Konduga Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedən Waazə Hatta Kam 30 Loruzəna Dəa Awatsəna Suro Bayan Dowo Yim Talawua Ro Hawar Matuwu Soro Satuluwuna Ladən.
Konduga Də Letə Alama Kilomita 38 Ye Gədiya Bərni Yerwa Yedən Kuru Loktu Kadaro Nzərtaliwua Boko Harambe Sodəye Nasha Dəro Bətərəm Sadəna.
Suro Bayan Dəyen, Taadir Kam 40 Ye Bətərəm Awo Tartin Yedən Wazəna Adən Taidaza Zau Fanzana, Kuru Sandi Zau Fanzana Sodə Ba Sandiya Liyitari Soro Bərni Yerwa Yedən Saudəna Sandiya Raizan.
Shiye Allo Suttuwu, Jami Dowo Lamar Də Adwunzan Sodəa Bowozəna Kəla Sandiye Jami Lardə Yeso Dəro Nzərifoa Sadə Kuru Am Dowo Aiwu Dəa Sadəna Sodəa Maza Sandiro Howom Kamzaa.
Shiye Guljin Dən Bətərəm Nasha Yala-Gədi Lardə Najeriya Ye Adə Dina Samma Son Bətərəm Shiro Nazəna Ba, Kuru Shiye Kurunzə Dən, Kawu Bətərəm Adə Saa 2009 Yedən Baditəna Ladən Tai Kuro Kude Taadir Kam 27,000 Yeyi Lorutana.

Related stories

Leave a Reply