Maaranta Askərra Ye Kəre Kauna Ye NDA Dəye Jami Soro Baritəna Kəla Am Zambama Soyen

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Maaranta Askərra Ye Lardə Najeriya Ye NDA Dəye Jami Lardə Yeso Taanas Maro Sandi Dowo Maaranta Dən Na Kəraye Mazan Sodəro Baritəna Kəla Sandiye Hangal Gənaza Wande Musko Amdowo Kamma Haripsan Yedəro Sakuruwunyi Taanasro Warak Nəm-Kambe Sodən. NDA Dəye Guljin Dən, Am Jili Adə Zamba Maso Tarai Dazana Am Dowo Na Kəraye Mazan Sodəa Haripsan Səna.

Bayan Dowo Kəre Kaduna Yedən Satuluwuna Ladən, Cima Maaranta Dəye Major Abubakar Abdullahi Dəye Maaranta Də Kərma Dəroa Na Kəraye So ‘Supplementary’ Gultin Adə Satuluwuna Bawo Sə Bayanzəna.
Abdullahi Dəye Allo Suttuwu Jami Sodəro Shawaria Cina Kəla Bayanna Jili Adə Maaranta Dən Gənyi Sulowo Adə Nankaro Sapsa Yirza Səna.

Related stories

Leave a Reply