Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Məradə Dowo Kamuwa Surowa Sodəye Liyitari Soro Letəyea Faida Kate Kənzambiyen Tusu Fando Yedəa Walta Ninizana

borno-state-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Məradə Dowo Kamuwa Surowa Sodəye Liyitari Soro Letəyea Faida Kate Kənzambiyen Tusu Fando Yedəa Walta Ninizana.
Darekta Huwuma Nəlewa Badiyarambe Kən Awwal Miye Kəre Borno Ye Dr. Sule Mele Də Shima Shawari Adəa Loktu Fasal Ro Miliyon Fal Jetəye Shiro “Save One Million Lives Programme” Sana Dəa Njim Samnoram Huwuma Dəyen Kəla Diwal Dambuwa Yedən Sadəna Yedən Bayanzə.
Dr. Sule Dəye Taidazə Faida Dowo Kəshanaa Kuru Duli Sənanaa Ye Nəlewa Dəa Bayanzəna Kuru Adəye Taidazə Fuwutə Suwudin Səna.
Shiye Guljin Dən, Samno Adə Affima Gade Nankaro Gənyi Dawarratə Illa Kamuwa Sodəro Kəlanzaa Səta Fərəmtəwu Kəla Faida Sa Dowo Sandi De Gənyiro Walzaiya Kəla-Kəlan Liyitari Ro Leza Kuru Dulinza Soyero Kalimi Sodəa Kaamillo Sadə Yedən.
Adaima Kəla Fasal Dəye Kuruma Maləm Laminu Dəye Jawawu Cinzə Yea Cin Ladən, Fasal Adəye Faida Kalimi Kaamil Gotə Yedəa Kəmbu Dənea Duliro Kənjo Yedən Dawarratə Kuru Bana Dowo Maləmma Adin Yea Am Kuraa Kaduwu Yeadən Kənasartana Səna.
Sandi Yaye Jawawu Cinzaye Sadin Ladən, Sheikh Modu Mustapha-A, Dr. Murtala Abdulfathi Dəa Kuru Rev. Emmanuel Balami Dəa Yaso Awasoa Soro Shawaria Sadəna Kəla Dulinza Soa Futu Ngalwon Sasakəliu, Kuru Wadəa Gozana Kəla Sandiye Kəngayowunza Soye Kəla-A Səta Fərəmzayin Kəla Faida Nəlewa Kamu Soraa Duli Sənanaa Yedən.

Related stories

Leave a Reply