Lardə Najeriya Yedəa Lardə Rasha Yedəa Kasada Kasuwu Kuluwu Yedəro Muskoa Sakəna

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmnatia Lardəa Najeriya Yea Rasha Yea Dəye Kasada Laa Kasuwu Kuluwu Yea Kuru Karea Gade Gapsənaa Dowo Kampani Lardə Rasha Yedəye Bəndər Zamanyero Sədin Də Nankaro Muskoa Sakəna.

Manaja Kura Huwuma Nigerian Sovereign Investment Authority Ye Mr. Uche Orji Də Shima Kasada Adəro Susu Lardə Najeriya Yedəro Muskoa Səkə Daji Mr Dmitry Konyaev Banama Kazadala Huwuma URALCHEM Yedə Shima Susu Gəmnati Lardə Rasha Yedəro Muskoa Səkə.

Kasada Adə Suro Fasal Gənmati Kura Lardəye Nasha Bəndər Zamanye Gəmna Kəre Jigawa Ye Abubakar Badaru Də Shima Kazadala Wo Dən Sa Bayanzana.

Badaru Dəye Bayanjin Ladən, Katab Adə Suro Kasadə Kura Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Ye Nasha Aragalja Yedəa Haptəwu Ye Kuru Awo Sadinma Də Shima Bəndər Zaman Yedəa Barewu Lardə Najeriya Yedəro Sambisoro Mbautə Baaro Waltə Ye Sana.

Shiye Guljin Dən, Kasada Jili Adəye Kate Lardə Dəa Lardə Morocco Yeadən Mbeji Nadowo Bəndər Zaman Yedəa Lardə Najeriya Yeən Tətandin Ma.

Related stories

Leave a Reply