Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Lardə Najeriya Yedə Nozə Bare Sədə Kəlanzəa Rotə Dəro Mowonjin

Niger delta
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Minista Lamarra Aragalja Ye Sabo Nanono Dəye Lardə Najeriya Yedə Nozə Bare Sədə Kəlanzəa Rotə Dəro Mowonjin Lardə Dəye Letəram Kasuwunzə Yedəa Nozə Nasha Razawu Yedəro Bana Cin Dəa Nojiya Sə Bayanzəna.
Minista Kwa Bayan Adəa Na Samno Yim Atambe Dina Ye Bərni Kura Lardə Ye Abuja Ladən Sadəna Dən Hawarru Soro Jawawu Adəa Cina Dəye Tawadə Maro Lardə Də Raksə Kəlanzəa Rozə Hatta Kəmbu Dəa Lardəa Gade So Maro Raksə Sutuluyin Səna.
Nanono Dəye Guljin Dən, Bəlalangi Sodəa Zaktə Də Affima Gade Nankaro Gənyi Illa Lardə Dəro Lardəa Diya Yesodən Karea Bannaata So Tuwudin Də Səkkə Sənaye Ngawon Kuru Huwuma Kostom Yedə Kasadə Gojin Nasha Nəm-Kam Ngalwo Kate Sha Lardəa Afrika Ye Gade Sodəa Fando Nankaro Sə Bayanzəna.
Minista Dəye Guljin Dən, Ziyaraa Kərea Borno-A Bauchi-A Ro Sadəna Ladən, Tawadə Maro Nəngəli Baraa Təwandəna Adə Nankaro Bare Ngəwu Fandoye Alamaram Mbeji Sə Bayanzəna.
Wakil Karapka Atamma Aragaljaye Lardə Dən Majilas Dinaye Wakiljin Ma Suffyan Koroma Dəye Nashanzən Jawawu Cin Ladən, Gəmnatiye Nashanzən, Fasalla Lamar Kəmbu Yedəa Haptəwu Yedəa Kərtəro Yikkoye Mbeji Səna.

Related stories

Leave a Reply