Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Lardə Amerikaye Dəye Kungəna Taadir Dola Miliyon 400 Ye Sutuluwuna Kasuwa Kam Ceji HIV/AIDS Dəa Kəriwutə Nankaro

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Darekta Kura Huwuma Kasuwa Kam Ceji AIDS Ye Dr. Sani Aliyu Dəye Lardə Amerikaye Dəye Taadir Dola Miliyon 400 Yeyi Sutuluwuna Kasuwa HIV Yedəa Lardə Najeriya Yedən Kəriwutəro Sə Bayanzəna.
Dr. Aliyu Dəye Bayan Adəa Bərni Kura Lardəye Abuja Ladən Yim Litərinna Ro Sədo Na Samno Kəlele Am Dowo Kasuwa Dəa Kəriwutə Dəro Bananza Laatarra Sadəna Dəa Karramtə Yedən.
Darekta Kura Dəye Bayanjin Dən, Gəmnati Lardə Amerika Yedəye Taidazə Lamar Dowo Kasuwa Adəa Kəriwutə Yedəro Cizə Dazəna Suro Fasal Kura Lardəye Kasuwa Dəa Kəriwutəye PEPAR Yedən.
Shiye Guljin Dən, Kasadə Fasal Duwasasheye Adə Təmma Soro Mowojinba Sandi Am Dowo Karramzana Sodəye Bananza Sodəa Sadənyi Ro Wollonoa.
Shiye Sandi Karramzana Sodəa Baraazəna Kəla Sandiya Karramtə Adəyen Kuru Futu Sandiye Kasadə Goza Kasuwa Dəa Lardə Ladən Kəriwuzan Dəyea Taidazə Zazaksəna.
Kura NACA Yedəye Allo Suttuwu Sandiya Bowozəna Kəla Sandiye Kasadənza Ro Kasadə Sasara Kasuwa Dəa Lardə Dən Gərza Cotto Baro Sadə.
Am Dowo Karramzana Sodəye Falnza, Mr. Alban Anonyuo Dəye Taidazə Karuwu Kəjinzaa Fəlezəna Kəla Sandiya Karramtə Adəyen Kuru Kasadənza Shima Səkkə Sandiya Karramgada Sə Bayanzəna.

Related stories

Leave a Reply