Lardə Amerika Yedəye Taman Kungəna Visa Yedəa Jami Lardə Najeriya Yedəro Sərana.

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lardə Amerika Yedəye Taman Kungəna Visa Yedəa Jami Lardə Najeriya Yedəro Sərana.
Lardə Amerika Yedəye Kawuli Adəa Bərni Kura Lardəye Abuja Ladən Sutulowo.
Kawuli Dəye Fəlezəna Taman Kungəna Visa Yedəa Yiranza Də Affima Gade Nankaro Gənyi Illa Futu Gəmnati Lardə Najeriya Yedəye Ngawarru Lardə Amerika Yedəro Taman Visa Yedəa Sasarana Də Sana.
Kawuli Dəye Fəlezəna Kəla Jami Lardə Najeriya Yeso Dəye Fuwun Kungəna Shiro “Reciprocity Fee” Gulzan Dəa Sadin Visa Dowo Hijira Maso Gənyi Ye Ndaso Soro.
Kungəna Adəma Də Kalaksan Baye Kuru Taman Shima Də Futu Visa Də Gade-Gade Dəyeyi Shiye Gade-Gade.
Adaima Kungəna Adə Ngawarru Lardə Najeriya Yedowo Lardəa Dinaye Samma Son Dasawuna Maso Visa Lardə Amerika Yedəro Gawo Məradəzaan Soro Mburo Walzəna.

Related stories

Leave a Reply