Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Lamar Kəntawu Daji Ganama Dəye Kəladən Cikəmo Ye Sadutin

nlc2
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Kəla-Kəlye Nasha Cikəmoye Duto Yea Wakilla Gəmnati Kura Lardə Yeadə Kwamison Awo Fallo Dazanyi Kəla Lamar Kəntawu Daji Gana Madəa Alutuwu Yedən.
Tamshi Kura Karapka Dəye Mr. Alade Lawal Dəye Hawar Matuwu Soro Bayanna Cin Ladən, Huwuma Cidawu Yedə Lamar Kəntawu Daji Ganama Dəyen Katab Laa Sandəna Gojin Səna.
Shiye Guljin Dən, Gəmnati Dəye Shinzə Dəa Gərtə Də Affima Gadero Gənyi Illa Katab Dunowa Gotəye Kəladən, Kuru Cidawu Sodə Ba Karuwunza Da Kolzəna Kəla Sandiro Kungənanza Cida Koltəye Sodəa Sadin Aw Sadinba Yedən Sa Lamar Adəa Cotto Kərtəro Təkkiya.
Kəntawu Daji Ganama Də, Kura Lardəye Muhammadu Buhari Də Shima Kəntawu April Yedəaro Kərtəro Səkkə Son Yaye, Kwamison Lamar Də Awo Fallo Datənyi.

Related stories

Leave a Reply