– Kura Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Də Ba Lardə Saudiya Yedən Cizə Lardə Ingila Yedəro Kozəna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Də Ngawo Umurnzə Dəa Jizəna Yedn Lardə Makka Yedən Cizə Lardə Ingila Yedəro Ba Kozəna.

Shawarima Kura Lardəye Nasha Hawarre Femi Adesina Kwa Bayan Adəa Sədəna Dəye Guljin Dən, Kura Lardə Yedəziyara Mawu Indiye Lardə Ingila Yedəro Sadin Sə Bayanzəna.

Suro Bada Kura Lardə Yen Sha Sosorduna Sodəyen, Gəmna Kəre Kebbi Ye Atiku Bagudu Dəa, Babagana Zulum Kəre Borno Yedəa, Aminu Masari Kəre Katsina Yea Kuru Membaa Gade Gapsəna Dəa Faraskaram Citəa Zəptəa Maara Ye Bəla Jidaa Yedən Sandiye Farza Bərni Kura Lardə Ye Abuja Dəro Isan, Adəye Shi Kura Lardə Yedə Sha Shawarimanzə So Laa-A Ingila Dəro Lezan Də Nankaro.

Təma Mbeji Kura Lardə Yedə Lardə Dəro Yim Kawu 17 Kəntawu November Saa 2019 Yedəaro Waltə Ishinno.

Related stories

Leave a Reply