Wazəna Litəlinna Allo Kamuwa Lesəne Nuyema Nzərtliwu Boko Harambe Ro Təmataa Indi Taadir Kam Yaskə Ye Loruzana Bətərəm Sasangəna Ladən

female-bomber
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wazəna Litəlinna Allo Kamuwa Lesəne Nuyema Nzərtliwu Boko Harambe Ro Təmataa Indi Taadir Kam Yaskə Ye Loruzana Bətərəm Sasangəna Ladən.
Sandi Lesəne Nuyema So Adə, Awonza Ndəptana Dəa Suro Fato Laa Batawu Masjidi Nguro Mashamari Huwumana Konduga Ye Alama Letə Kilomita 35 Fəte-Alinnan Kəre Borno Lardə Najeriya Yedən Yim Ladəa Kajiri Ro Sasango.
Kuru Bətərəm Adə Sasangəna Ladən Kam Yaskə Loruza Kam Tulur Dəye Taidaza Zaufanzana Sə Cidama Huwuma Bana Duwasasheye Kənjoma Kəre Ye Bello Danbatta Dəye Hawarru AFP Yedəro Bayanjowo.
Shiye Suro Bayanzə Yedən, Shi Lesəne Nuye Buro Yedə, Batawu Masjidi Yedən Awonzə Ndəptəna Dəa Cisango Daji Shi Kən Indimi Dəye Suro Fato Batawu Masjidi Yedən Cisango.
Yaye Ibrahim Liman Cidama Nzərifo Ye Kəla Nzəkko Ye Akərraa Banajin Madəye Am Indi Gadeye Diwal Yerwa Yen Liyitari Ro Kəndeye Dən Anoskunzaa Firtana Adəye Kam Uwu Loruta Ro Sədə Sə Bayangono
Bətərəm Adə Mawu Indi Kalkal Ngawo Bətərəm Laa Waazə Cidawu Nzərifoye Kəla Nzəkko Ye Kam Uwu Loruzəna Yedən Wawono.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply