Wajilas Wakilla Lardəye Dəye Kurunna Lardə Sin Yedəa Kasuwa COVID-19 Yedə Nankaro Kənza Dəa Dapsana

reps
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Fato Majilas Wakilla Lardəye Ganamanza Sodəye Məradə Dowo Gəmnati Lardə Najeriya Ye Liyitaa So Cidawu Raiye Sodəa Lardə Sin Yedən Suwudu Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Yedən Bananza Soa Sadin Səna Dəa Wazana Sa Fette Farakro Bayanzana.
Kazadalanza Hon. Ndudi Elumelu Dəye Bayan Laa Sutuluwuna Ladən Lardə Dowo Shima Buro Hawallin Kasuwa Də Fəlanzəna Ladən Cidawu Nəlewa Ye Kudo Dəye Raksə Lardə Dəa Mashiwallo Səkkin Sə Bayanzəna.
Buro Laman Cima Majilas Fato Wakilla Lardə Ye Hon. Femi Gbajabiamila Dəye Samno Laa Kate Sha Minista Lamarra Nəlewaa Yen Sadəna Ladən, Gəmnati Dəro Shawaria Cina Kəla Kawu Am Saudin Dəye Cidanza Soa Badizan Dəro Sandiya Kurunnanza Saudin Dəa Samma So Ngaltə Dowo Badiza Səna.
Son Yaye Sandi Majilasku Dəye Gəmnati Kutra Lardə Yedəa Bowozana Kəla Loktu Banna Baaro Fasal Liyitaa Adəa Kudo Yedəa Waza Kolza Ro.
Elumelu Dəye Jami Lardə Najeriya Yedəa Taidazə Zazaksəna Futu Sandiye Kəla-Kəlla Sadəna Kasuwa Adəa Kəriwutin Dəyen.
Shiye Allo Suttuwu Jami Mewu Sodəa Bowozəna Kəla Sandiye Shawaria Cidawu Nəlewaye Sadəna Taanas Maro Nasha Nəm-Ngəla Yedəro Ngəlaro Cissaaro.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply