Tawa Kənza Də Banazəwu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedəa Kamma Sətan

IDPs
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bayan Laa Suluwuna Ladən Tawa Kənza Də Banazəwu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedəa Kamma Sətan.
Adaima Bayan Dəye Fəlezəna Tawa Kənzama So Kuru Am Dowo Kasuwa Namuso Ye Zaumaro Sandiya Riwazəna Sodə Sandima Kuli Dowo Sha ACE-2 Lan Notəna Dəye Zuyinno Kuru Kuli Shima Də Huhu Kamma Dəro Kasuwa Coronavirus Yedəa 1Səkkin.
Bayanna Adə Samma So Suro Kakkadi Laa Kəla Kasuwa Yintəa Wuzənama Lardə Nasaraaye Bakkasana Ladən Sawando Dəye Fəlezəna Nəm Dondi Alama Kasuwa Shuwurre So, Gade Gapsənanzə Sodəa Dəyekasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Yedəa Banazayin.
Kulashi Laa Dr. Janice Leung Dəye Bayanna Lardə Sin Yen Səwandəna Dən Sədəna Dəye Fəlezəna Am Dowo Tawa Sasan Sodə Sandima Kasuwa Dəye Taidazə Zamjinno. Bayanna Adəye Nasha Kam 21 Dowo Kasuwa Namusu Ye Zamzənaa Kuru Kam 21 Gadeye Kasuwa Namusu Ye Zamzənyi Yeadən Gowono.
Ngawo Kulashi Dəa Tamozəna Yedən, Huwu Am Dowo Kasuwa Namusu Ye Zamzəna Soa Kuru Sandi Dowo Tawa Sasan Soa Də Sandima Kuli ACE-1 Yedə Tiyinzan Ngəwu Mbejiwo.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply