Sultan Sokoto be diye kauria sutuluna k3la haramiya m3s3l3mma be diye yim talauwa d3ro saluwu k3ntau Shawal be d3a baraza be k3lan.

eid
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Shararam kura lard3be nasha lamarra adinbe sidaa k3ntowo Sultan Alhaji Muhammad Sa’ad Abubakar k3n 3 me diye haramiya m3s3l3mma bed3ro bot3a s3d3na k3la sandiye yim talauwa d3ro saluwu k3ntau b3rin Shawal be d3a baraza be k3lan.

Ad3a bayangat3 suro kauri laa dowo banama Tamshi shararam diye kwa Prof. Salisu Shehu be s3d3 amm hawar3 baratuwu sod3ro bayanz3ana lan.

kuru sandiye kauri diye ya chatulowo ngawo dowo comiti shi k3ntau b3rin d3a kuruma diye shawaria cina lan  k3la k3ntau d3a jami sod3be yim talauwa d3ro saluwu baraza be yen.

Adai kuru sandye bayanna sad3na k3la k3ntau d3a yim talauwa d3ro comiti diye suwond3 curo ro wallonowa daji kuru larawa d3ro k3ntau Shawal be kaunz3 fal3-laro waz3nyin sa sandiye bayanna sad3na.

Haka zaa kuru sandiye wal3ta bayanna sad3na k3la shi k3ntau d3a yim talauwa d3ro tur3nyi ro wallonowa daji yim ye kau 13 k3ntau May shi done yim lamisuwa ro d3ayin lad3n k3ntau Shawal ye d3ro g3ayen s3 bayanna s3d3na.

Adai kuru daren dajiro sandiye wal3ta jami sod3ro bot3a sad3na k3la sandiye saluwu shi k3ntau ad3a yim talauwa d3ro baraza be k3lan futu done shi Sultan diye wada cina yeyiro sa sandiye kaurinz3a haz3ana.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply