Regista Sim ye kakkadi sheda lard3ye-a k3ltayed3 sart3d3 gumnati Gumnati lard3ye sart3 d3a s3rrana.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gumnati lard3ye diye sart3 reistak3ndoye am wayawu soye wayanzaa kakkadi sheda lard3ye ya k3latayed3 s3rra na..

Bayanna ad3 ye suro bayanna doy minister cint3nfant33ye s3d3…

Kawuli doy, kazadala fuwuma NCC ya Fuwuma NIMC Aliyu Aziz aday duro musko wa soko..

Ad3 d3a kuru suro bayanna diye itaa asuzaana k3la fuwuma NIMC ye diye kataffa banaye s3k3na am soye sawond3 regista d3a sau wande kasuwa Covid-19 amma zamz3yiro, kuru bowot23a sad3na kattafffa k3la nz3kkawuye d3a zasawuro.SIM CARDS

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply