Puwumaa NEMA, FRSC cidawu Operation Eagle Eye ye k3rt3ro sak3na zawallin kam njozo baro diworo k3re Borno non.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

fuwuma NEMA FRSC ya diye ngawana k3nta sadin mashiwalla doy k3la zawallen am k3lele Christmas se ro lezenna sandiya kaftin diyen.

Cima fuwuma  NEMA, nasha yala-g3diye , AbdulKadir Ibrahim wono zauro z3kt3n nza f3le zana k3la b3t3rum nguwu yala nig3ria yed3n.

Sandiye kuru bayan zana k3la adaid3 saawoson waajin diye s3k3 kattaf got33yi nbu.

Ibrahim wono kwa doy k3la cidaye kuruma  NEMA ye nasha Yala-g3diye, Mr. Chinoko Ishaya bayanz3na cidaa shima ad3a saawoson sanidi fitnawu sod3ye sadinnen.taanasmaro lukt3a k3lele Christmas sen.

Kuru am duro barizaana hakku zawalle d3a samba soro tawatsaarotravellers

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply