Penshowu lard3be hukuma konnu lantarki ben cidat3ma sod3be kura lard3be d3ro bot3a sad3na k3la kung3nanza k3ft3na sod3a biya nankaro.

MONEY
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Penshowu lard3 Nigeria be dowo cida Konnu lantarki be k3ndoma dowo retire sad3na ma au binyi cida kol3zana mad3be kura lard3be Muhammadu Buhari d3ro bot3a sad3na k3la mar3t shiye kung3nanza taadir3 billion 35 yeyi k3f3t3na d3a sandiro k3la kambaiyan ci be k3lan.

Shi kazadala karaf3ka penshowu be kwa Elder Benjamin-Maisamari Amako shima ad3a amm hawar3 baratuwu sod3ro bayanz3 ngawo dowo sandiye roko amm kuraa lard3be d3a samno sad3na lan suro b3rni kura lard3be Abuja lad3n.

Shi Amako diye walt3 bayanna s3d3na k3la kung3naanza k3ft3na d3a k3njo baa d3 zaumaro hal3 ajabba ro sandi cidau hukuma diye dina d3a s3k3na s3na.

Adai kuru shiye walt3 bayanna s3d3na k3la ngawar3 lard3be-a kuru adaima shi Muhammadu Buhari d3n kuntenro hal3 done sandi Penshowu sdo3be gagauna d3a noz3na s3na, sau ad3bero shiye kowo farakkaro bot3a s3d3na k3la katap laa got3 lamar3 shima ad3ro ci k3mobe duto nankaro wono.

Sonyayi kuru shiye walt3 karuwu k3jinz3a f3lez3na k3la shi kura lard3be diye suwonde Liitanz3 d3a sur3 k3lewan fatoro walt3na be sau ro, adai kuru shiye walt3 kura lard3be d3ro longorot3na k3la mar3t3 shiye woktu wofis3 nz3 d3ro wal3t3ya lamar3 done sandi Penshowu be d3a sur3 kuru suwond3 kung3naanz3 d3a k3la kambaiyan biyaz3 be k3lan.

Amako diye daren dajir0 walt3na guljin lad3n wono, shi k3rmai Muhammadu Buhari be ma’ad3 zaumaro sandi Penshowu sod3ro k3ji s3na dalil nz3d3 shiye sambi soro woktu banna baaro kung3na Penshowu be d3a shiye cin diye s3k3 s3 kur3nonz3a f3lez3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply