Nəm-Ngəwu Nəm-Baruwu Yea Adaima Kare Gəmnatiye Bannatəa Aiwua Gade Gapsənaa Suro Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedəye Səkkə Gəmna Kəre Borno Ye Kashim Shettima Kaulu Nzərifo Ye Bəlin Sar Shiro ‘Neighborhood Watch’ Gultin Dəa Sayatsəna

borno-state-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nəm-Ngəwu Nəm-Baruwu Yea Adaima Kare Gəmnatiye Bannatəa Aiwua Gade Gapsənaa Suro Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedəye Səkkə Gəmna Kəre Borno Ye Kashim Shettima Kaulu Nzərifo Ye Bəlin Sar Shiro ‘Neighborhood Watch’ Gultin Dəa Sayatsəna
Shi Cida Nzərifo Ye N-Watch Adə Ngayewu Cida Nzərifo Ye Kəla Nzəkko Ye CJTF Ye Saa 2013 Ladən Nzərtaliwu Boko Harambe Dəa Kəriwutə Nankaro Kərtəro Sakəna Dəye.
Na .;Lkkəlele Kaulu Sayattə Yedən, Citə-Bəlinmi 2,900 Suro Nguroa 25 Bərni Yerwa Yea Jere Yea Dən Gowotəna Ladən, Gəmna Kashim Shettima Dəye Katabba Allah Baraa Səkkə Dawartəna Kare Cidaye Alama Konnu Lantarki Ye Kəla Laiye So, Shi Dowo Kausun Faidatinma So Gade Gapsənanzə Soa Diwalla Suro Bəla Yedəro Nur Kənjo Nankaro, Son Yaye Awo Ye Kuttunzə Də Am Dowo Nəndəli Baaso Dəye Kare Adəma Dəa Ndalzana Sə Bayangono.
Adə Nankaro Gəmnati Ye Nzərifo N-Watch Yedəa Kərtəro Sakko Tawadə Dowo Karea Adə Katə Nankaro, Kuru Am Dowo Kurunna Waata Son Faidatan Dəye Satan.
Gəmna Shettima Dəye Allo Suttuwu Sandi Cidawu N-Watch Yedəyero Baritəna Kəla Sandiye Cidanza Sodəa Kal-Kallo Sadə Kuru Wande Howom Sodəa Muskonzan Gozanyi Kuru Kam Sata Ro Wollonoa Sha Musko Darea Yero Sakkə.
Gəmna Kashim Dəye Sandi Cidawu N-Watch Ye Nguroa 25 Ye Dəro Cin Ladən, Sandiya Galazəna Mashiwalla Suro Bəneyen Nguron Cijin Alama Kam Dondi Liyitari Ro Yado So, Kəshana Suro Ye Lezəna So Samma Soa Banaza Səna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply