Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Minister kura nasha lamarra nz3rwo be kwa Bashir Salihi Magashi bayanna s3d3na k3la sandi cidau nz3rwo be diye fuwo soro ciza tarai daza lamar3 dowo nz3rwo baa be lard3be mad3ro dareram ma sautin s3na.

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Minister kura nasha lamarra nz3rwo be kwa Bashir Salihi Magashi bayanna s3d3na k3la sandi cidau nz3rwo be diye fuwo soro ciza tarai daza lamar3 dowo nz3rwo baa be lard3be mad3ro dareram ma sautin adaima kuru nz3rtaliu gade dowo nasha laa lard3be lad3n awoa houm be hallaf3s3na ma k3ndoma sod3bero katap gozayin s3na.

Shi kazadala au minister lamarra nz3rwo be diye ad3a bayangano woktu dowo shiye wakil lard3 Nigeria be adaima kuru Canada lan dauwna ma kwa Nicholas Simard d3a kaf3s3na lan suro gerger cidau diye nasha b3rni kura lard3be Abuja lad3n.

Ad3a bayangat3 suro kauri laa dowo banama taganas be nasha lamarra hawar3be kwa Muhammad Abdulkadiri diye sutuluna lan.

Haka zaa kuru shiye woktu dowo k3la n3m kam dowo kate lard3a Nigeria be d3a be d3a kuru adaima Canada be d3an dawuna diyen kauria s3din lad3n wono, lard3a sandima ad3be awo yanyi lalea k3ndozana taganas maro suro saa 2012 b be lad3n s3 kauria s3d3na.

Ad3ma dam man kuru suro kauri diyen sandiye wal3ta zawalla dowo t3a lamar3 dowo nz3rwo baa be d3ro dareram ma kudo be d3a bayanz3na, adai kuru futu dowo lard3 Canada be diye lard3  Nigeria be d3ro ngawana k3l la chi banaz3 nz3rwoa nabt3 n3lewai ya suron gart3an kuntenro sandiye bayanzana.

Shi minister nz3rwo be diye wakil3 lard3 Canada be d3ro kauriz3na k3la sandiye fuwo soro letr3am lard3be d3ro musko sak3 sau lamarra nz3rwo baa be d3ro dareram ma kudo nankaro wono, adaima kuru karea cidabe zamanbe sod3ben lard3 d3a banaza sau Ask3rra lard3be d3a gade gaf3s3nan kuntenro suwond3 futu sand3naro cidanza sod3a k3ndoza nankaro wono.

Allan kuru shi kwa lard3 Canada be ma Nicholas Simard diye bayanna s3din lad3n wono, shi lard3 Nigeria be d3a Canada be d3a katen n3m kam diplomaciya be mbeji s3na adaima kuru sandiye tuss3na k3la lamarra nz3rwo be lad3n katenzan bana dunonza laatar3 sadin d3 s3 shiye daren dajiro kaurinz3a s3d3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply