Mana dowo Kampani Siminti be Dangote be diye nasha lard3 Zambia be lad3n siminti d3a taman 1,800 sana be d3a kattuz3ana.

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Cidau campany siminti dangote ye ada siminti d3 kate kate taman naira 2450 yin kuru naira 2510 saatin dilalwu Obajana ye d3-a gboko-a Ibese-a d3 samma ro k3la taman d3yen sak3ladin.

Shi Dangote d3ye sulu ja’o cina k3la hawar dowone fomjin k3la shiye lard3 Zambiya ye ro siminti k3la naira 1800 yin s3k3ladin amma kuru buu jiri d3ye k3la naira 3700 aww 3900 ro s3k3ladin lard3 Nigeria ye d3ro, daji kuru company BUA ye kar3ng3 ad3 maro buu siminti ye k3la naira 4000 yen cilado suro lard3 diyen.

Dangote d3-a BUA d3-a samma taman siminti ye d3-a futu saraana ro saladin suro lard3 diyen.

Ssandi cidau company Dangote ye ada taman siminti ye d3 suro lard3 nigeria ye d3n k3la naira 2450 ro saladin suro Obajana-a Gboko-a d3n daji kuru suro Ibese ye d3n k3la naira 2510 ro saladin suro k3ntau April ye kanz3 12 ye saa 2021 ye d3n sa bayan gada.

Directa kura company Dangote d3ye Devakumar Edwin d3ye hawar dowone shi Dangote ye siminti d3 zau ro s3ladin suro lard3 nigeria ye d3n daji lard3-a Africa ye d3ro affu s3din sana.

Shiye wono hawar d3 kattu kuru hangal amma d3ye tuskajin, shie woktu d3n hawar baratuwu soro kakadi kuuna adut3na suro lard3 Nigeria ye-a lar3-a gade suro Africa yen suronzan Cameroun-a Ghana-a Sierra leone adaima kuru Zambia mbeji s3 bayanz3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply