Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Majilis wakilla k3re Niger be diye majilis rashidiya be lard3be d3ro buruwa haf3s3na k3la nad3 fuwun amm dowo kam ndalt3ma sod3a kuru adaima nz3trtaliu gade gaf3s3na lard3be d3a yazo bas3 d3ma sand3 be k3lan

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Majilis wakilla k3re Niger be diye majilis rashidiya be lard3be d3ro buruwa haf3s3na k3la nad3 fuwun amm dowo kam ndalt3ma sod3a kuru adaima nz3trtaliu gade gaf3s3na lard3be d3a yazo bas3 d3ma sand3 be k3lan.

Shi buruwu dowo sandiye yim talauwa d3ro majilis d3ro haf3s3ana mad3be affima gade nankaro g3nyi illaa sau lamar3 kam ndalt3be d3a kuru adaima Dabba ndalt3be d3an kuntenro suro k3re diyen dareram ma kudo nankaro wono.

Cima au wawur3ma majilis diye kwa Bawa WUse diye woktu kakad3 watiya be shima d3a majilis d3ro haz3na lan shiye bayanna s3d3na k3la majilis diye ciz3 tarai daz3 katappa laa so goz3 lamar3 dowo nz3rtaliu be lard3be mad3ro dareram ma kudo muradit3na s3 kaurinz3a s3d3na.

Shiye walt3 bayanna s3d3na k3la suro k3re Niger be lad3n awo shima d3 zauro naa koz3na s3na adaima kuru suro huumana sandi 25 be lad3n sandi 11 d3 samma amm dowo k3re d3ro ashizana diye awo shima ad3a k3ndozayin na kashara s3na.

Wuse diye gul3jin lad3n wono, suro k3ntau February be saa 2021 be lad3n sandi nz3rtaliu diye majirra maranta be ndalzana maranta laa Gomnati be lad3n ndalzana s3na, adai kuru ngawo kau gana ben amm len3m arema au b3laroma so sandi kam 21 be chai baro wal3ta ndalzana s3 shiye bayanna s3d3na.

Ad3ma dam man kuru suro k3ntau May be saa 2021 be lad3n majirra maranta Tanko Salihu Islamiyya be sandi kam 136 yeyi ndalzana s3na kuru adaima na dowo dasauna d3 kusku k3rmayero not3nyi s3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply