Majilas Dinaye Dəye Karu Kuttanzəa Bayanzəna Kəla Futu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedə Lardə Najeriya Yeden Fəlanjin Dəyen

un-2
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Majilas Dinaye Dəye Karu Kuttanzəa Bayanzəna Kəla Futu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedə Lardə Najeriya Yeden Fəlanjin Dəyen Kuru Kərmaro Kəlanzə Təwandənyi Sa Bayanzana.
Majilas Dəye Gultənzən, Futu Dowo Kasuwa Dəa Kaltə Yedəa Waltəm Kambatəwu Də Mburo Walzəna Loktu Mashiwal Yedən.
Wakil Majilas Dinaye Dən Lardə Najeriya Yedəa Wakiltəma Mr. Edward Kallon Də Shima Adəa Bayanzə Na Samno Kungəna Kasuwa Dəa Kəriwutə Ye Saptəye Bərni Kura Lardə Ye Abuja Ladən Sadən Dəye Bayanjin Dən, Loktu Adə Shima Loktu Dowo Kanjimali Yewo Səna.
Shiye Gultənzən, Kulashiye Fəlezəna Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Ye Adə Razawu Lardə Najeriya Ye Taanas Maro Nasha Nəlewa Yedəa Taidazə Ngaworo Kalakcin Katab Laa Kasuwa Dəa Kəriwutə Ye Gotənyiro Wollonoa Sə Bayanzəna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply