Lard3 Rasha ye diye k3n yask3miyero kalimi kasuwa covid 19 s3moyin.

corona vaccine
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Moscow ye bayanz3na k3la lard3 Rossiaye diye k3n yask3 miyero kalimi kasuwa kuli-kuli miyed3a s3moyinnen, kuru man sha faidatin k3ntau marisselan.
Lard3 Rasha ye d3 shima buro, hawuulo suro lard3a dinaye d3n regis kalimi Covid-19 muwoye d3a s3d3 k3ntau augusse lan.
Sonyayi bayannaye f3lez3na k3la lad3a doy adudu am soninne nguwu wad3 shiam lard3 rossia ye,
Kura lard3 diye Vladimir Putin ye k3ntau Oktoba ye lan bayan z3na lard3 diye kalimi kasuwa diye, EpiVacCorona, d3a s3mowonayen..
liyula kalimiye d3a 3,000 suro k3ntau Maris, kuru sha faidatiyin kambowo soro, kam saa 60 ro faidatin.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply