Kura lard3be Muhammadu Buhari diye yim z3ma lan s3ta litilinna k3ntau ad3a bero sat3na d3a yim done k3lele Ester be d3ro kar3z3 sutuluna.

FB_IMG_1591082521943
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye yim z3ma lan s3ta litilinna k3ntau ad3a bero sat3na d3a yim done k3lele Ester be d3ro kar3z3 sutuluna.

Minister suro fatobe kwa Ogbeni Rauf Adesoji Aregbesola shi done kauri ad3a susu kura lard3be d3ro warmaz3na diye k3risshan na gade amanz3 sod3ro bot3a s3d3na k3la sandiye woktu shima lad3n kamanza sod3a gawurt3na soro wal3za kuru adaima sambisoro suro nabt3 n3lewain dasau s3 sandiro kauria haz3na.

adai kuru sandiro walt3 bot3a s3d3na k3la woktu k3lele ad3ben moduwa soa sad3 sau suro lard3be lad3na nabt3 n3lewai ya kuru adaima k3la-k3l la fuwut3a fando nankaro wono.

Aregbesola diye walt3 tawad3a cina k3la shi kura lard3be diye fuwo soro sandi nz3rtaliu kam ndalt3ma sod3a. sandi baruwa d3a gade gaf3s3na nzan kuntenro k3riujin be k3lan.

Shiye wono, lard3 ro nabt3 n3lewai mat3 d3 hakku ndube so s3na daji kuru sau ad3bero jami lard3be d3a kuru sandi lard3a diyaye d3an kuntenro lamar3 shima d3ro duna sara ngawanaa k3l k3njo d3 zaumaro faidaa s3na, affima gade nankaro g3nyi illaa sau suro lard3be lad3n nabt3 n3lewai fando nankaro s3 kaurinz3a s3d3na.

Adai kuru daren dajiro woktu dowo shi Arebegsola diye sandi k3risshan na sod3a baraajin lad3n k3la k3lele Easter be lan, shiye walt3 chai baro jami lard3be d3ro bot3a s3d3na k3la mar3taa sandiye kura lard3be Muhammadu Buhari d3ro ngawana k3l nz3a sad3 sau futu sand3naro k3rmai nz3d3a noto nankaro s3 shiye amm sod3ro longorot3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply