Kura lard3be Muhammadu Buhari diye mana dowo k3la minister lamarra fant3be Isa Ali Pantami be lad3n fam3jin d3a saf3s3 yir3z3na.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye mana dowo k3la minister kura lamarra fant3be kwa Isa Ali Fantami be lad3n fam3jin d3a saf3s3 yir3z3na, adaima kuru shi kura lard3be diye ngawaru lard3be samma nanz3 lad3n tilo ro kara kuru ndusoro daz3yin s3na.

Haka zaa kuru woktu dowo shi Fantami d3ro bot3a t3din ben sau shiye kuris nz3 d3a kolz3ben k3la awodo shiye shiye saa 20 koz3na solad3n gul3z3na diyen, cima kura lard3be Malam Garba Shehu diye b3rni kura lard3be Abuja lad3n kauria s3d3na k3la awo shima ad3 sand3nyi be k3lan.

Shiye bayanna s3d3na k3la kam done kasad3a kuru adaima zaumaro nasha lamarra fuwut3 lardd3be lad3n dunonz3be s3din ro kuris nz3 lad3n z3f3s3 gult3 d3 sand3yi s3na sau shiye mana laa dowo saa kadda koz3na lad3n s3d3na be k3lan.

Futu bayan shi cima kura lard3be d3ro wono, amm sod3be ng3rinza sod3 lejinna soro sandiye fal3tayin s3na, sonyayi kuru shiye walt3 bayanna s3d3na k3la shi kura lard3be Muhammadu Buhari diye dunonz3be s3din nasha awoa dowo lard3 d3a lez3na ben s3na.

Haka zaa kuru shiye walt3 awoa dowo fuwut3be shi Minister diye suro lard3be lad3n s3d3na sod3be ya kom3z3na.

Daren dajiro shiye walt3 kauria s3d3na k3la Pantami d3a kuru adaima Buhari d3a be awoa yanyi lalea be kadda suro lard3be lad3n sad3na s3 shiye bayanna s3d3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply