Kura lard3be Muhammadu Buhari diye majirra maranta k3re kaduna be d3a kaf3s3na.

IMG-20210217-WA0047
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye majirra maranta Federal College of Forestry Mechanization nasha k3re Kaduna be sandi kam 27 dowo amm kam ndalt3ma sod3be sata adaima kuru sandiya kol3zana d3a kaf3s3na, adai kuru shi kura lard3be d3a sandi yalla majirra diye ya kuru jami gade k3re Kaduna be d3n kuntenro taidaza karuwu k3jinz3a f3lezana.

Ad3a bayangat3 suro kauri laa dowo banama kura lard3be nasha lamarra hawar3be kwa Malam Garba Shehu diye sutuluna lan.

Allan shi kura lard3be diye walt3 chai baro bot3a cido sandi cidau nz3rwo be sod3ro sau sandiye cissa kuru fuwo soro nasha shima lad3n nz3rwo tawat3saa adaima kuru sandiye k3la jamiye sod3a ita fazaa s3 sandiro bot3a s3d3na.

Adai kuru shiye taidaz3 karuwu k3jinz3a f3lez3na sau sandi majirra maranta jamiya Greenfield be d3a k3la kambaiyan kolt3na be k3lan, adaima kuru shiye walt3 tawad3a cina k3la fuwo soro suro k3rmainz3be lad3n dunonz3be s3d3 nz3rwo tawat3s3yin s3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply