Kura lard3be Muhammadu Buhari diye majirra lard3 ro ng3n3ktuwu dina sandi kam 110 yeyi ya k3la tilowa ro k3rau wa goz3na.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye majirra lard3 ro ng3n3ktuwu dina sandi kam 110 yeyi ya k3la tilowa ro k3rau wa goz3na sau sandiye k3ranza maranta be fuwutt3be dowo sha Doctorate Degree lan not3a d3a jamiya karunzabe lan sandiye suro lard3be lad3n k3ndo nankaro.

Adai kuru woktu dowo shi kura lard3be diye kauria s3din lad3n na k3lele dowo sandiro kur3no f3let3bea kuru adaima sandiya zazak3t3bea lad3n, shi Buhari diye chai baro sandiro kung3na soa cina be k3lan hawarra tuwond3na.

Adai kuru shiye walt3 hukumaa Gomnatibe laa sod3bero amaria cina k3la sandiye awoa done sand3na sod3a k3ndoma soro wal3za be k3lan.

Ad3a bayangat3 suro kauri laa dowo banama kura lard3be taganas be nasha lamarra hawar3be kwa Femi Adesina be s3d3na lna.

Haka zaa kuru shi Buhari diye chai baro walt3 Fursa shima lad3n faidat3 amm kuraa alama General Yakubu Gowon sod3n kuntenro zazak3s3na sandi done saa woson samno shima ad3a hallar3t3na.

Ad3man daz3nyi shi Buhari diye walt3 bayanna s3d3na k3la lard3 d3ro ng3n3kt3 d3 zaumaro faidaa taganas maro nasha k3la k3l ben s3na, adaima kuru ngai k3ndo diye s3k3 nduli lard3be diye nasha kadda ro famza kuru adaima Adaa jiri gade-gade so awoa gaden kuntenro sandiye sorin s3 shiye bayanna s3d3na.

Allan shiye walt3 nduli lard3 ro ng3n3ktuwu sod3a zazak3 kano sau sandiye dunonzabe sadin diye s3k3 nasha kwasa Covid19 be d3a k3riut3be lad3n.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply