Kura lard3be Muhammadu Buhari diye kauria s3d3na k3la shiye suro lard3be lad3n dunonz3be s3d3 nyama kasam Gas be d3ro dunowa s3rayin s3na

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye kauria s3d3na k3la shiye suro lard3be lad3n dunonz3be s3d3 nyama kasam Gas be d3ro dunowa s3rayin s3na sau alrzanyi lard3be d3a baria soro ita fafat3 nankaro wono.

shi kura lard3be diye ad3a bayangano woktu dowo samno laa sad3na lan kate karaf3ka k3ndau pet3r be lard3-lard3a be lad3n suro b3rni kura lard3be Abuja lad3n.

Buhari diye bayanna s3d3na k3la suro lard3be lad3n ala baraa s3k3 arzanyi shi kasam Gas be mad3 mbeji s3na, kuru adaima shiye walt3 tawad3a cina k3la dunonz3be s3d3 nasha d3men arzanyi lard3be d3a fuwuz3yin s3na.

Ad3ma dam man shiye walt3 bayanna s3d3na k3la ndu sobe noz3na suro lard3be lad3n naa koz3na ro nyama kasam Gas bed3 mbeji be k3lan kuru adaima shi k3ndau k3ri d3ma koz3na s3na amma sonyayi kuru nasha k3ndau be d3ro lard3 diye hangal Nz3a cina s3 kaurinz3a s3d3na.

Haka zaa kuru shiye daren dajiro byaanna s3d3na k3la dawari dowo shi lamarra kasam Gas be lad3n faidat awoa fuwut3be k3ndo diye badit3na s3 bayanz3na s3d3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply