Kura lard3be Muhammadu Buhari diye k3shaana Dr Ngozi Okonjo-Iweala d3a baraaz3na sau sha directa kura lamarra kasuwube dina be d3ro galat3na diye s3k3.

BUHARII
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye minister kura nasha lamarra kung3naa adaima kuru arzanyi lard3be kuruma dina k3shaana Dr Ngozi Okonjo-Iweala d3a baraaz3na k3la sha directa kura lamarra kasuwu be dina be d3ro kar3t3na diyen.

adai kuru shiye walt3 bayanna s3d3na k3la susu b3rni kura lard3be d3a kuru adaima lard3 d3an kuntenro sha baraawono sau awo shima ad3 taidaz3 sha kur3noz3na diye s3k3 s3 bayanna s3d3na.

Ad3ma dam man kuru shi shiye walt3 chai baro bayanna s3d3na k3la sau ilmunz3a basiranz3a diyero shiro mar3tawa ad3a k3njo diye suron taidaz3 dunonz3be s3d3 amm sod3ro awoa yanyi lalea k3ndojin s3na.

Haka zaa kuru shiye walt3 wono, shi k3shaana au binyi minister dina Dr Okonjo-Iweala dowo kurennan nasha lamarra arzanyi lard3be fuwut3be lad3n taidaz3 dunonz3be s3d3 walt3 dare minister lamarra kung3na be d3ro walz3na, kuru adaima dare walt3 kuris kura ad3a chuwondo, sau ad3bero shiye t3manz3 dowo shi k3shaana ad3be awoa jamiso d3ro fuwut3be k3ndobe mbeji s3 shiye kaurinz3a s3d3na.

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye minister kura nasha lamarra kung3naa adaima kuru arzanyi lard3be kuruma dina k3shaana Dr Ngozi Okonjo-Iweala d3a baraaz3na k3la sha directa kura lamarra kasuwu be dina be d3ro kar3t3na diyen.

adai kuru shiye walt3 bayanna s3d3na k3la susu b3rni kura lard3be d3a kuru adaima lard3 d3an kuntenro sha baraawono sau awo shima ad3 taidaz3 sha kur3noz3na diye s3k3 s3 bayanna s3d3na.

Ad3ma dam man kuru shi shiye walt3 chai baro bayanna s3d3na k3la sau ilmunz3a basiranz3a diyero shiro mar3tawa ad3a k3njo diye suron taidaz3 dunonz3be s3d3 amm sod3ro awoa yanyi lalea k3ndojin s3na.

Haka zaa kuru shiye walt3 wono, shi k3shaana au binyi minister dina Dr Okonjo-Iweala dowo kurennan nasha lamarra arzanyi lard3be fuwut3be lad3n taidaz3 dunonz3be s3d3 walt3 dare minister lamarra kung3na be d3ro walz3na, kuru adaima dare walt3 kuris kura ad3a chuwondo, sau ad3bero shiye t3manz3 dowo shi k3shaana ad3be awoa jamiso d3ro fuwut3be k3ndobe mbeji s3 shiye kaurinz3a s3d3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply