Kura Lardә Ye Buhari Dәye Fasal Kәrmainzә Yedә Lamar Nәlewa Yedәa Kambazәyin Sә Bayanzәna

buhari-talkingwidth-1-768x331
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura Lardә Najeriya Ye Muhammadu Buhari Dәye Fasal Kәrmainzә Ye Sha ‘Next Level’ Laan Notәna Dәye Lamar Nәlewa Yedәa Kambazәyin Kәji Fantә Jami Mewu Lardә Ye Samma Soye Nankaro Sә Bayanzәna.

Kura Lardәye Bayan Adәa Na Kaulu Cidawu Raiye Kәrmaro Bәrni Kura Lardәye Abuja Ladәn Sadin Nasha Sandi Cidawu Raiye Dәa Suro Fasalla Cidaram Nәlewa Yedәro Nzәkoye Dәn Bayangono.

Buhari Dәye Kәnasarro Awo Kәrmainzә Dәye Sәwandәna Sodәa Bayanzәna Dәye Guljin Dәn, Lardә Dә Tәmmasoro Fuwutә Sәwandin Ba Hatta Nasha Nәlewa Jamiye Dәa Kambatәia Sә Bayanzәna.

Adaima Shiye Gultәnzәn, Kәrmainzә Dәn Lamar Nәlewa Yedә Shima Kәlawo Kәji Fantәa Fuwutә Jami Lardә Yea Nankaro Sәna.

Kura Lardәye Kwa Sha Minista Lamarra Nәlewa Ye Osagie Ehanire Dәye Wakilzәna Dәye Guljin Dәn, Gәmnati Kura Lardәye Dәye Cidawu Raiyea Kuru Suroma Soa Dәro Ngawana Kәntanzaa Sadin Cidanza Sodәa Kalkallo Kәndotәnza Nankaro Sә Bayanzәna.

Shiye Allo Suttuwu Sandi Cidawu Raiye Dәa Suroma Sodәa Adaima Cidawu Nәlewa Ye Gapsәnaa Soa Bowozәna Kәla Cidanza Sodәa Futu Ngәlan Sadә Nәlewa Jami Lardә Yedәa Tawadsaa Sәna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply