Kura Lardə Najeriya Ye Buhari Dəye Cidawu Nzərifo Yesoro Kowo Farakyin Baritəna

buhari-talkingwidth-1-768x331
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmnati Kura Lardə Najeriya Yedəye Cidawu Nzərifo Yeso Shararam Sodəa Bowozəna Kəla Sandiye Ciza Tarai Daza Wada Fatoro Jami Soa Daptəye Adəro Katab Laa Gozaa Kam Dowo Wada Dəa Kəngaro Wajiya Sha Howomza Ro.

Tamshi Gəmnati Kura Lardəye Kuru Kazadala Komiti Gəmnati Kura Lardəye Kasuwa COVID-19 Yedəa Kəriwutəye Boss Mustapha Də Shima Adəa Bərni Kura Lardəye Abuja Ladən Bayanzə.

Shiye Kawuli Kura Lardə Ye Muhammadu Buhari Dəye Bayanjin Ladən, Kam Laa Lardə Najeriya Ye Laa Loktu Adən Mashiwallo Gayinna Ba Səna.

Adaima Gəmnati Kura Lardə Yedəye Bayanna Allah Baraa Səkkə Kəla Wada Fomno Daptə Ye Kərea Lagossa, Ogunna Kuru Bərni Kura Lardəye Abuja-A Yedən Sawandinna Kara Səna.

Boss Mustapha Dəye Guljin Dən, Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Kərmaro Jami Soro Zaumaro Kaziyiya Kuru Razawu Lardə Najeriya Yea Nzərifo Lardə Yea Soro Takkal Səkkin Adə Nankaro Gəmnati Kura Lardə Yedəye Gəmnatia Kərea Yesoa Kəltana Diwalla Nzundu Zamanye Sodən Katabba Sandəna Samma Gozan.

Adaima Shiye Gəmnati Kura Lardə Yedəye Jami Lardə Najeriya Ye Taanas Maro Kasuwu Sodəro Longorotəna Kəla Wande Taman Kareye Sodəa Loktu Adən Sasaranyi Dalilza Dəye Shima Loktu Adə Shima Loktu Kanjimali Yewo.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply