Kura as3krraye, Major General Ibrahim Attahiru ye k3re bornoye ro walt3 is3na.

Photo by Babagana

Photo by Babagana

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
 1. Kura as3krraye, Major General Ibrahim Attahiru ye k3re bornoye ro walt3 is3na.
  Kura ask3rraye d3 ye yim s3bd3-a ro ask3rra lard3 diyero dawarinza dowone nz3rtaliu-a so d3-a k3riut3ye d3 suro yala-g3di lard3 diye gozaa koza.
  Maj Gen Attahiru ye bayan ad3-a cido woktu hawar bara tuwuso ro kaurijin woktu ningi ask3rra d3ro r3ps3na suro headquarter ask3rra nasha operation lafiya dole ye suro yerwa fatoye d3n cido.
  Kura ask3rra d3ye wono shi ninginz3 ad3 affima gade nan karo ng3nyi illa ask3rra so dro ngawananza hapta ro woktu k3riuro lezen ma nan karo cido
  Shiye walt3 wono muamala dowone kate ask3rra samiye-a ask3rra cidiye-a d3 taidaz3 dunowa adaima kuru sau ad3yen k3nasar kadda sawond3na nasha nz3rtaliu-a so d3-a k3riut3yen.
  Haka zaa ro shiye wono nasha Njimiya-a Sabilul huda-a adaima kuru naa dowone nz3rtaliu-a d3ye samona d3 samma k3rma ask3rra d3ye ba f3raza samona.
  Dareram ro shiye wono woktu banna baa ro dawarinza k3n indiye sad3na k3la nz3rtaliu-a so d3-a k3riut3ye d3 gozaa kozen adaima kuru shiye b3t3r3m dowone huuma mart3 ye-a dikwa-a ro sad3na d3, sandiye ad3 cado ngawana ask3rraye d3-a namt3 nan karo cado sandiye k3nasar kadda sawond3na kar3ng3ro. Major Gen Attahiru d3ye jami lard3 ye d3ro tawad3-a cina k3la kareya cidaye kadda sautin ask3rra suro lard3 diyero daji kuru sandiye tamot3ram nz3rtaliu-a d3ye sautin s3 kauri d3-a haajo.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
 • FM Stream
 • Shortwave

--:--
--:--
 • FM Stream
 • Shortwave

Latest news

Leave a Reply