Kazadala karafǝka majilis dinabe dowo sha UN lan notǝna madǝbe saluwu watǝnzǝa fǝlezana adaima kuru kwa kura au Tamshi karafǝka diye kwa Antonio Guterres diye watǝnzǝa fǝlezǝ waltǝ chai baro botǝa sǝdǝna kǝla sha kǝrmianzǝ dǝro kalatǝ kǝlan.

download (2)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kazadala karafǝka majilis dinabe dowo sha UN lan notǝna madǝbe saluwu watǝnzǝa fǝlezana adaima kuru kwa kura au Tamshi karafǝka diye kwa Antonio Guterres diye watǝnzǝa fǝlezǝ waltǝ chai baro botǝa sǝdǝna kǝla sha kǝrmianzǝ dǝro kalatǝ kurui adaima kǝla kambaiyan sha kolǝtǝ be kǝlan.

Adai kuru suro hawarǝ laa dowo tuwondǝna diyen shi kura lardǝ diye Alpha Conde diye ya suro poto laa ben fǝletǝna roko Aakǝrra sodǝa nabtǝ kǝrmai dǝ samuna ben wono.

Adǝma dam man kuru lamarǝ shima adǝbe muwonzǝnyi ro bayantǝna dalil nzǝdǝ sandi cidau dowo Maila kura lardǝ diyero cidatǝma diye lamarǝ shima adǝa dafǝsana be kǝlan dalil nzǝdǝ sandiye woktu shima ladǝn taidaza konnu so kataana diye sǝkǝ sa sandiye kauria sadǝna.

Allan kuru shi Antonio Guterress diye kauria sǝdin ladǝn waltǝ chai baro botǝa cido kǝla shi kura lardǝ diye kwa Alpha Conde adǝa koltǝ kuru kǝrmainzǝ dǝro waltǝ be kǝlan wono.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply