Karapka NULGE Yedəye Famno Daptə Dəa Waltə Gərtəwu Məradəzəna Kasuwa COVID-19 Yedəa Kaltəwu Nankaro

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Cidawu Huwumaa Sənana Ye NULGE Dəye Bowotə Laa Sədəna Ladən Wada Jami Soa Fatoro Daptəwu Ye Mawu Indi Yedəa Təra Sana, Sandiye Gultənzan Loktu Adə Sətə Am Dowo Kasuwa Dəye Zamzəna Sodəa Asutinna Taanas Maro Huwumaa Sənana Sodən,
Kazadala Karapka NULGE Ye Ibrahim Khaleel Kwa Bayan Adəa Sa Koro Hawarru Soye Dəa Zaabcin Dən Bayanzəna Dəye Am Dowo Bəladiyan Dasawuna Sodə Sandima Suro Mashiwal Yenno Dalil Dəye Shima Liyitari So Kəzəpkə Badə Sə Bayanzəna.
Comrade Khaleel Dəye Gəmnati Kura Lardə Yedəro Shawaria Cima Kəla Dawudi Liyitari Badiyarambe Sodəa Huwumaa Sənana Suro Lardəye Samma Son Garzə Jami Nasha Dəye Nankaro.
Adaima Shiye Gultənzən, Gəmnati Dəye Kungəna Dowo Jami So Karapkaa Soye Banaro Sadəna Ladən Faidatə Fasalla Kasuwa Adəa Kəriwutə Yedə Nankaro.
Kazadala NULGE Yedəye Allo Suttuwu Gəmnati Kura Lardəye Dəa Bowozəna Kəla Dawudi Nəlewa Badiyarambe Huwumaa Sənana 774 Ye Dowo Sana 70-80 Sadəna Dowo Tamotənyi Dəa Tamozəro.
Shiye Gultənzən Fasal Jili Adəye Kasadə Dawudi Kasuwa Soa Kulashiye Lardəye NCDC Yedəa Taidazə Banajin.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply