Karapka Liyitaa Suro Fato Yedəye Cidaro Gəratənzə Loktu Baa Dəa Yim Litirinna Kawu 22 Kəntawu June Yedəaro Hapsana

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Liyitaa Suro Fato Yedəye Cidaro Gəratənzə Loktu Baa Dəa Yim Litirinna Kawu 22 Kəntawu June Yedəaro Hapsana Sa Bayanzana.
Cidaro Gəratə Dəa Haptənza Də Ngawo Samno Laa Kate Sandiya Karapka Gəmnaa Yedəa Sadəna Ladən Hapkada.
Kazadala Karapka Dəye Dr. Aliyu Sokumba Dəa Shima Kawuli Adəa Samno Hawar Matuwu Soyero Bərni Kura Lardəye Abuja Ladən Sədə Dəye Yim Kawu 22 Kənkawu June Ye Alama Sa 8:00am Yedəaro Hapsan Sə Bayanzəna.
Adaima Shiye Suro Bayanzə Yedən Kare Cidaye Kəla-Nzətkawo Ye PPE Də Liyitari Laa Sodən Mbeji Yaye Sərai Məradəzana Səna.
Kazadala Dəye Suro Kawulinzə Yedən, Kusku Kərma Yedəroa Liyitaa Sodəa Allantə Nankaro Fasal Nzərfottoye Ro Sakəna Sa Cima Majilas Wakilla Ye Femi Gbajabiamila Dəro Hazana Kuru Tushinba Adəman Lamar Dəa Tawadsayin Səna.
Son Yaye Shiye Gəmnati Kura Lardəye Dəro Mawu 4 Cina Kəla Wadəanzə Gozəna Samma Soa Sumbuluwu Ro.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply