Karapka Jami Lardə Ye Bətərəm Kaltəma Sha CSO Lan Notəna Dəa Karapka Hakku Adamagana Ye Rantə Kaltəma Dəaye Bayan Dowo Karəngəgo Ro Karapka ‘Amnesty International’ Ye Sutuluwuna

amnesty
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Jami Lardə Ye Bətərəm Kaltəma Sha CSO Lan Notəna Dəa Karapka Hakku Adamagana Ye Rantə Kaltəma Dəaye Bayan Dowo Karəngəgo Ro Karapka ‘Amnesty International’ Ye Sutuluwuna Kəla Askərra Lardə Najeriya Yea Zorzana Kəla Kamuwa Dowo Suro Kampu Am Majarawa Ye Zamzə Naptramza Kolzana Sodəa Aziyazan Hatta Sandiya Farzan Səna Dəa Kattuwuzana.
Karapka Dina Ye Dəye Kawu Datəram Mawuye Dən, Sutuluwuna Ladən, Bayan Kəla Futu Askərra Lardə Najeriya Yea Cidawu Nzəlifoye Kəla Nzəkkoye CJTF Yedəa Zorzana Kəla Duno-Dunon Kamuwa Sodəa Fatomanza Sodəa Firzan Hatta Sandiya Kampu Gaden Gənaza Sandiya Farzan Kənbu Sandiro Kənjoye Sulan Sa Bayanzana.
Karapkaa Adəye Kəla Bayandəyen Jawawu Cinzaye Kalaksayin Dən, Sandiye Am Laa Su Boko Harambe Dən Təmtana Mashiwal Dowo Yala-Gədi Lardə Yen Waajin Dəa Faidatana Məradənza Kəlanzaye Nankaro.
Karapka Dəye Daraktanzə Kura Maxwell Gowon Dəye Bərni Abuja Yedən Hawar Matuwu Soro Bayanjin Ladən, Bayan Dowo Karpka Adəye Sutuluwuna Madə, Bayan Faida Baaye Furtu Baaye Hasatan Cida Askərra Lardə Najeriya Ye Ngalwo Sadin Dəa Bannatəro Ciyada Sə Bayanzəna. Kuru Bayan Satuluwuna Adə Siyasawu Boko Harambe So Sandima Kunkunza Satuluwu.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply