Karapka Gәmnaa Yala Lardәye Dәye Cidawu Nәrifo Yesodәa Bowozana Mailafia Kulassa Yedәn

NGF
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Gәmnaa Yala Lardә Yedәye Cidawu Zәrifoye Sodәa Bowozana Kәla Sandiye Banama Gәmna Baitәmbal Dawuye Lardәye CBN Ye Dina Dr. Abdiah Mailafiya Dәa Kulassa Kәla Shye Memba Laa Karapka Gәmnaa Dәye Zorzәna Shima Komanda Nzәrtaliwu Boko Harambe Lardә Nakeriya Yewo Sәna Dәyen.
Bayan Laa Kazadala Karapka Gәmnaa Dәye Kuru Gәmna Kәre Plateau Ye Mr. Simon Lalong Dәye Sutuluwuna Lafdәn, Karapka Dәye Mәradәnza Mbeji Nasha Dr. Mailafiya Dәa Ngәlaro Kulastә Yedәn.
Mailafiya Dәye Faraskaram Laa Fato Radio Yelaa Kәla Mita 95.1 Ye Shuro “Morning Crossfire” Sana Yim Litәrinna Suwaro Sadin Ladәn, Nzәrtaliwu Boko Harambe Laa Tәbsәna Dәye Gәmna Laa Yala Lardә Yedә Shima Komanda Nәrtaliwu Dәyewo Sә Bayanәna.
Mailafiya Kwa Shima Kam Dowo Kuris Kuralardәye Matәma Alam Jamiya ADC Yewo Saa 2019 Yedәye Bayanna Kәla Loru Dowo Fәtea Kәrekaduna Yedәn Waajin Dәyen Bayan Soa Cin Dowo Adәa Bayangono.
Adaima Shiye Suro Bayanzә Yedәn, Sha Nzәrtaliwu Dәa Manazana Ye Shima Shiro Gәmna Dәa Bayanzәwu Sәna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply