Karapka Cidawu Hawarre Dalaminzə Kəre Adamawa Yedəye Darea Sodəro Baritana

NUJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Cidawu Hawarre Dalaminzə Kəre Adamawa Yedəye Darea Sodəro Baritana Kəla Suro Kawu Yaskə Yedən Karapka Dəro Kanadi Sadənyi Ro Wollonoa Sandiye Awo Nozana Sadin Diya.

Baritə Adə Suro Bayan Laa Kazadala Karapka Dəye Ishaka Donald Dedan Dəa Kuru Tamshi Karapka Dəye Fidelis Jockthan Dəaye Satuluwuna Kəla Darea Dəye Cidawu Hawarre 12 Dawudi Cidaram Hawarre Dən Yim Kawu 2 Kəntawu April Yedəaro Sata Kolzana Dəyen Satuluwuna Yedən Sulowo.

Suro Kawulinza Dəyen Karapka Dəye Jiliyiro Cidawu Hawarre Sodəye Zarawinza Zawuna Man Sandiye Dawudi Cidaram Hawarre Nadowo Shima Samnoram Zawo Kuru Shima Njimza Hawarru Kəre Adamawa Yedowo Kəla Kasuwa Covid-19 Yedən Bayan Mazan Yewo Dəa Kolzanba. Adaima Karapka Də Wada Gəmantiye Fomno Daptə Yedəa Notənzən Mbeji Adə Nankaro Sandiye Wada Shima Dəa Zasayin Sana.

Allo Suttuaa Huwuma Dareli Kəre Adamawa Yedəa Bowozana Kəla Katab Sandəna Darea Mato Hilux Yaskən Baliminza Soaro Leza Zarawi Cidawu Hawarre Dəa Zawuna Yedəro Gozaaro.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply