Karaf3ka k3la k3l Engineer be lard3 Nigeria be diye pam-pam njiye sandi 50 barewu k3re Borno be d3ro sad3na.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karaf3ka ngawana k3l Engineer lard3be diye pampam njiye sandi 50 barewu k3re Borno be d3ro sad3na be k3lan hawarra tuwond3na.

kazadala karaf3ka diye Mr Babaagana Muhammad shima bana dowo sandiye sad3na ad3a war3maz3 b3rni Yerwa be lad3n.

Shi kazadala ad3be Gomna k3re be Babagana Umara Zulum d3ro ningia r3fcho sau shiro lallet3 nankaro k3la b3tr3m dowo barewu nasha Zabarmari be d3ro t3mt3 adaima kuru kam kadda cen3na be lad3n.

Allan shi Muhammad diye bayanna cido k3la sandi barewu ad3a yazo d3 zaumaro awo akruwu kutta be kuru sau ad3bero nasha k3mbu k3z3k3 fando be diyen shuwalla ro walz3na s3na, adaima kuru walt3 kauria s3d3na k3la katap laa dunaa ma got3 muradit3na be k3lan.

Kuru ad3ma dam man shiye walt3 kasad3 Gomna Babagana Umara Zulum be diye ya zazak3s3na nasha dawarinz3 hijirau sod3a k3nd3aramza sod3ro kalak3t3be d3n.

Allan shi Gomna Babagana Umara Zulum diye kauria s3din lad3n shiye sandiro ask3rra nz3a f3lejo k3la bana nz3a kuru z3kt3nz3a f3lezana diye s3k3, adaima kuru shiye walt3 sandioro tawad3a cina k3la sandi pam-pam njiye dowo saut3na mad3a barewu sand3na sod3ro sadin s3 shiye kauri nz3a s3d3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply