Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Karaf3ka k3la fatowa hawar3be kuruma dowo sha National Broadcasting Commission lan not3na mad3be fatowa hawar3be lard3be samma soro s3mowa g3rz3na.

media
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karaf3ka k3la fatowa hawar3be kuruma dowo sha National Broadcasting Commission lan not3na mad3be fatowa hawar3be lard3be samma soro amaria cina k3la sandiye mana shi warak3 Twitter be d3ro ngawana k3l k3njobe d3a saf3sa yir3zabe k3lan.

Adai kuru wada ad3a k3njo diye suro kauri laa dowo Directa kura karafk3a diye Prof. Armstrong Idachaba be musko s3k3 bis3ka litilinna ro b3rni kura lard3be Abuja lad3n sutulunan bayangat3.

Idachaba diye bayanna s3d3na k3la shiye ndu dowo mana shi Warak3 Twitter be d3a zakt3be ad3a awo hawar3 bero goz3 kuru dinaro tar3z3yin fodujiya sandiya haazayin s3 kauria s3d3na.

Ad3man daz3nyi kuru shiye bayanna s3d3na k3la suro k3ntau june be kaunz3 4 wa lad3n shi kura lard3be diye warak3 Twitter be d3a zakkano wono.

Ad3a bayangat3 suro kauri dowo shi minister kura nasha lamarra hawarra Adaa bea kura lard3be Alhaji Lai Muhammad sutuluna lan.

Shi minister diye bayanna s3d3na k3la warak3 d3a futu sand3naro faidatinba s3na suro lard3be lad3n adaima kuru awoa dowo houmma hallaf3s3na so suron k3ndotin s3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply