Jami Kəre Taraba Ye Laa Soye Mashiwal Kənbu Baye Sandiya Kaziyizəna Sa Bayanzana

taraba-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kawu Tulur Yeyi Ngawo Gəmna Kəre Taraba Ye Darius Ishaku Dəye Amaria Cə Kəre Dəa Zaktə Səna Yedən, Jami Bəla Dəye Laa Soye Mashiwal Kənbu Baye Sandiya Kaziyizəna Sa Bayanzana.
Mr. Mosses Kefas-A, Bashir Ibrahim-A Kuru Madam Rose Mary-A Soye Wakilnde Bəla Jalingo Yedəro Hawarazayin Dən Sandiye Gəmnati Kəre Dəyero Longorotana Kəla Sandiro Kungəna Bəl Aw Kənbu Soa Samzə Kuru NAPEP Wu Soye Kolzə Saluwu Mashiwal Dowo Surodən Dasawuna Dəa Kambaitəwu Nankaro.
Adaima Sandiye Shawaria Gəmnati Dəro Sadəna Kəla NAPEP Wu Sodəa Koljinno Wollonoa Wada Koksə Wande Kam Indiya Kozəna Gozanyiro.
Taktinno Wollonoa Banama Gəmna Kəre Dəye Eng. Haruna Manu Də Shima Susu Gəmna Kəre Dəye Darius Ishaku Yedəro Sa Hawarru Soa Zandejin Dən Amari Kəre Dəa Zaktə Yedəa Co.
Adaima Kəre Dəa Zaktə Dəye Yim Zəma Kawu Ə Kəntawu April Saa 2020 Yedəaro Alama Sa 11:00pm Yedəaro Zakkatə Suro Kasadə Gəmnati Dəye Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Yedəa Kaltəwu Yedən.
Son Yaye Suro Bayan Laa Tamshi Gəmnati Kəre Dəye Hassan Mijinyawa Dəye Susu Gəmna Dəyero Yim Larawaaro Sutuluwuna Ladən, Fomno Daptə Dəa Kəre Dən Hapsana.
Gəmna Ishaku Dəye Jami Kəre Dəyero Askəranzəa Hazəna Kəla Futu Sanduye Wada Sodəa Loktu Mashiwalle Adən Kənga Masoro Walzana Dəyen.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply