Huwuma Nzərifoye Lardə Najeriya Yedəye Fəlai Bidiyo Yelaa Karəngə Adəro Warak Nəm-Kambe Sodən Suluwuna Dəa Kattuwuazana

Defence headquaters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Nzərifoye Lardə Najeriya Yedəye Fəlai Bidiyo Yelaa Karəngə Adəro Warak Nəm-Kambe Sodən Suluwuna Askərra Soye Zarawu Am Dowo Wada Gəmnati Kura Lardə Ye Faton Naptə Yedəa Kəngaro Wazana Sodəye Zoyin Fəlezəna Dəa Kattuwuazana Kuru Lamar Adə Affima Gede Gənyi Illa Askərra Sodəa Awattə Sana.
Bayan Adə Suro Bayan Laa Maj.-Gen. John Enenche Huwuma Nzərifo Ye Lardə Yedəye Muskoa Səkkəna Ladən Suluwo Dəye Fəlai Bidiyo Yedə Faudu Kuru Awo Dowo Huwuma Askərra Yedəa Sha Lezəna Ba Sə Fette Farakro Bayanzəna.
Fəlai Dəa Am Dowo Nəndəli Lardəye Baaso Gozana Faidatan Su Askərra Lardə Yedəa Bannatə Nankaro.
Adaima Sandi Huwuma Nzərifo Yedəye Jami Mewu Soa Bowozana Kəla Wande Fəlai Bidiyo Ye Adəa Dunowa Ro Satanyi Dalilza Dəye Shima Adəma Də Samma So Lamar Am Dowo Hawarra Faudu Ye Tulowoma Soye Səna.
Adaima Huwuma Askərra Yedə Tarai Shinzən Dazəna Farallanzə Kəlanzəye Duksur Lardə Suwudəna Samma Soa Nəm-Jirea, Nəm-Adalla Dən Sədin Nasha Roa Ləman Jami Yedəa Nzətkawo Yedən.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply