Huwuma Lamarra Fatoa Hawarre Sodәa Kuruma NBC Dәye Fato Radio Yelaa Mita 99.3 Kәre Lagos Yedәa Kungәna Naira Miliyon 5 Ladәn Ha’azәna

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Lamarra Fatoa Hawarre Sodәa Kuruma NBC Dәye Fato Radio Yelaa Mita 99.3 Kәre Lagos Yedәa Kungәna Naira Miliyon 5 Ladәn Ha’azәna Kәla Sandiye Fato Radio Dәye Kolza Kam Laa Ye Bayanna Watәye Dowo Hangal Jami Yesodәa Sәsanginma Sәdәna Dәyen.
Huwuma Dәye Suro Bayannanzә Yedәn, Fato Radio Ye Nigeria Info Kәla Kita 99.Ә Ye Kәre Lagos Yedә Faraskaramza Shiro “Morning Crossfire” Sana Yim Litәrinna Kawu 10 Kәntawu August Alama Sa 8.30 Yen Sәta Sa 9.00 Suwa Yero Sadәna Lan Sadәna Dәn, Kusotonza Faraskaram Dәye Dr. Mailafiya Obadiah Dәa Kolza Shiye Bayanna Watәye Dowo Hangal Jami Yedәa Sәsangin Sodәa Sәdәnasa Bayanzana.
Sandiye Gultәnzan, Fato Hawarre Ndasoma Mowonzә Bayanna Jili Hangal Jami Yedәa Sәsangin Adәa Sadinba Sana.
Sandiye Gultәnzan Futu Wada Duksur Cida Fatoa Hawarre Huwuma NBC Yedәye Kәrtәro Sәkkәna Ladәn Fato Radio Ye Nigeria Info Mita 99.3 Kәre Lagos Yedәa Naira Miliyon 5 Ladәn Ha’azana.
Huwuma Dәye Allo Suttuwu Fatoa Hawarre Sodәro Baritәna Kәla Sandiye Fato Hawarre Ndasowoso Kakkadinzә Shada Cidaye Mbejiro Walzә Kuru Ndasonza Dowo Wada Duksur Dәye Farlakciya Ye Shiro Howom Kamzayin Dәro Noza Diya Sana.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply