Huwuma IPMAN-A Gade Gapsənanzə Soa Dəye Riwa Kəndawuye Kasuwu Soro Kənjo Daptə Dəro Ngawana Kəntanzaa Sadəna

OIL
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Am Laa Lamar Kəndawu Petərre Də Dawunzan Sodəye Riwa Kəndawu Yedowo Kasuwu Soro Yaktin Dəa Tulowo Dəye Razawu Lardə Najeriya Loktu Kuruwu Ro Hapsəyin Sa Bayanzana.
Sandi Am Adəye Hawarru Soro Loktu Gade-Gaden Koro Soa Kəre Lagos Yedən Zaabsan Ladən Gultənzan Taman Kəndawu Petərre Dəye Kasuwu Lardəa Dina Yesodən Yikurowonzə Də Shima Səkkə Gəmnati Dəye Riwa Shima Dəa Yaktəwu Dəa Koljin.
Manaja Kura Huwuma NNPC Ye Lardə Najeriya Ye Maləm Mele Kolo Kyari Dəye Gultənzən Riwa Adəa Yaktə Də Lardə Najeriya Yedən Cotto Gotə Baro Tədin Səna.
Adaima Huwuma NNPC Yedə Fuwum Kasuwu Kəndawu Petərre Dəro Gayin Futu Kasuwu Gade Son Tədin Dəyeyi.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply