Huwuma Bana Duwasasheye Kәnjoma Lardәye NEMA Ye Dalaminzә Kәre Sokoto Yedәye Fasal Dowo Kәla Jamiye Fәrәmtә Ye Nasha Futu Sandiye Mashiwal Sabab Kәnduro Yedәn Kәlanzaa Nzәtkawo Yedәn Kәrtәro Sakkәna.

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Bana Duwasasheye Kәnjoma Lardәye NEMA Ye Dalaminzә Kәre Sokoto Yedәye Fasal Dowo Kәla Jamiye Fәrәmtә Ye Nasha Futu Sandiye Mashiwal Sabab Kәnduro Yedәn Kәlanzaa Nzәtkawo Yedәn Kәrtәro Sakkәna.
Fasal Adәa Kәrtәro Yikkonza Dәye Affima Gadero Gәnyi Illa Mashiwal Dowo Ngәli Kadaro Jami Sodәa Sabab Kәndәro Yedәn Kaziyi Ro Sandiya Sәkkinma Nasha Fanza So Korza So Njiye Gotә Yedәn Sandiro Kәlanzaa Fәrәmzayin Sandiro Bayanna Faidaa Sadә Mashiwal Dәa Tamotәranmmo Kudo Nankaro.
Darekta Kura Huwuma NEMA Ye AVM Alh. Mohammed Kwa Sha Kәla Kuruma Nasha Kulashiye Tukur Abubakar Dәye Wakilzәna Dәye Bayanjin Ladәn, Huwuma Dәye Cizә Tarai Dazәna Mashiwal Dәa Kalzәyin Futu Huwuma Lamarra Cediye NIMET Dәye Sandiro Bayanna Sadәna Nasha Tәmanza Mbeji Kәndoro Dәye Jami Sodәro Mashiwal Suwudin Sana Dәyen.
Kuru Bayanna Sawandәna Ladәn Kәndәro Kәmәnde Yedә Nasha Yala-Anәmga Lardәye Kәrea Zamfara Yea, Sokoto-A Kuru Kebbi-A Dәn Taidazә Banna Sәdin Adә Nankaro Huwuma Dәa Ngayewunza Cidaye Gapsәnaa Sodәro Mburo Walzәna Cia Kәla Lamar Dәyen Dazan.
Sandiye Nashanzan, Komishina Lamarra Cediye Kәre Zamfara Ye Dr. Nurudeen Isah Dәa Kuru Shawarima Gәmna Dәye Taanas Ye Lamarra Kәji Fantәa Kanjimali-A Ye Faika Marshall Dәa Sandima Bada Cidawu Dәyea Bataza Fasal Dәa Kәrәtәro Sakko.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply