Hukuma USAID be diye cidau kam 323 banajin nasha k3re Bauchi be lad3n.

USAID
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

hukuma USAID ye banaa s3din nasha cidawu n3lefa kuruye 323 na allamzen nasha cidaanzayen suro k3re Bauchi yan.
Dr Alhassan Siaka adaid3a bayan zo suro samno laa hawarwuwa t3d3na yen, samno d3a sha hawarwu doy nasha n3lefa yeya cedo b3la Bauchi.
USAID sandi cidawu n3lefaleye d3a allan tin nasha n3lefa suro yeya, nzombyeya, tada k3liro njist333 yeya, gadenz3a suro k3re Bauchiyed3n.
kuru man shiye adai d3a bayanjin d3n tawats33na cidaa shima ad3 suro fuwumaa na s3nana 14 nen sadin nen.
Hakazaa shiye wono cidaa sandiya allam t3ye d3a k3ntau satumban saa2020 badit3ya afrilun 2021 dajin,
kataffa doy got3na ad3n ngayet3 kurno nz3a bayan gono k3la lamar n3lefa kuru ye duro hangal nz3a saad3na yen.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply